AKTUALNI PROJEKTI

Gastronomska transferzala Prlekije (OKUSI PRLEKIJE)
Turistični zemljevid LAS Prlekija
Kolesarska veriga na podeželju
Kaj nas uči Mura
Živa dediščina
Blaženje podnebnih sprememb
Incoming agencija

LAS Prlekija objavila 1. Javni poziv za izbor operacij v letu 2016 - sofinanciranje iz sklada EKSRP

Namen javnega poziva je izbor operacij (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja LAS Prlekija za obdobje 2014-2020 na območju občin Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej.

Rok za oddajo vlog na 1. Javni poziv je 23. december 2016.

Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje operacij iz naslova Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 749.716,43 EUR.

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije, sofinancirane iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 85 %.

Javni poziv je odprt od 10. 11. 2016 in je objavljen na tej povezavi.

Potrjena SLR in LAS Prlekija za obdobje 2014-2020

Lokalna akcijska skupina Prlekija je s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejela odločbo o potrditvi LAS Prlekija in Strategije lokalnega razvoja LAS Prlekija za obdobje 2014-2020 (SLR), s čimer lahko začne z izvajanjem aktivnosti v novem programskem obdobju. S strategijo lokalnega razvoja bo LAS Prlekija sledila viziji, da z močnejšo povezanostjo ljudi in organizacij na območju LAS Prlekija ter s krepitvijo lokalne ekonomije in izboljšanjem dostopnosti do osnovnih storitev, prispevamo k izboljšanju kvalitete življenja, ohranjanju naravnih virov in kulturne dediščine ter solidarnosti med družbenimi skupinami.

Preberi več

Izvajanje regijske štipendijske sheme za Pomurje v šolskem/študijskem letu 2016/2017

Delodajalce Pomurske regije obveščamo, da je objavljen Javni poziv delodajalcem za oddajo potreb v zvezi z dodelitvijo kadrovskih štipendij za šolsko/študijsko leto 2016/2017. Na javni poziv se prijavijo vsi delodajalci, ki bodo v šolskem/študijskem letu 2016/2017 štipendirali dijake in študente in se prijavili na Javni razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem v okviru Regijske štipendijske sheme za šolsko/študijsko leto 2016/2017 (gre za 50 % sofinanciranje kadrovske štipendije).

Preberi več

LAS PRLEKIJA

Sofinanciranje

Pametne vasi za jutri

Glamur - užitek ob reki