AKTUALNI PROJEKTI

Gastronomska transferzala Prlekije (OKUSI PRLEKIJE)
Turistični zemljevid LAS Prlekija
Kolesarska veriga na podeželju
Kaj nas uči Mura
Živa dediščina
Blaženje podnebnih sprememb
Incoming agencija

Delavnici za prijavitelje na 1. Javni poziv

Prleška razvojna agencija giz, vodilni partner LAS Prlekija, je organizirala dve delavnici za prijavitelje na 1. Javni poziv LAS Prlekija. Prva delavnica je bila izvedena v četrtek, 15. 2016 v Gornji Radgoni in druga v petek, 16. 12. 2016 na Moti pri Ljutomeru. Udeleženci obeh delavnic so se seznanili z dosedanjimi aktivnostmi LAS Prlekija v novem programskem obdobju, predvsem pa so dobili konkretne odgovore na vprašanja vezana na oddajo vloge na 1. Javni poziv.

LAS Prlekija objavila 2. Javni poziv za izbor operacij v letu 2016 - sofinanciranje iz sklada ESRR

Namen javnega poziva je izbor operacij (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja LAS Prlekija za obdobje 2014-2020 na območju občin Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej.

Rok za oddajo vlog na 2. Javni poziv je 31. januar 2017.

Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje operacij iz naslova Evropskega sklada za regionalni razvoj znaša 294.000,00 EUR.

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije, sofinancirane iz Evropskega sklada za regionalni razvoj znaša največ 80 %.

Javni poziv je objavljen na tej povezavi.

LAS PRLEKIJA

Sofinanciranje

Pametne vasi za jutri

Glamur - užitek ob reki