AKTUALNI PROJEKTI

Kaj nas uči Mura
Kolesarska veriga na podeželju
Živa dediščina
Incoming agencija
Blaženje podnebnih sprememb

LAS Prlekija s pomočjo evropskih sredstev podpira izgradnjo rekreacijske infrastrukture in bogati turistično ponudbo

Lokalna akcijska skupina Prlekija, katere vodilni partner je Prleška razvojna agencija giz, je 5. 9. 2017 prejela odločbe od Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) o odobritvi vseh deset operacij, ki jih je konec marca predložila agenciji. Največ operacij, ki bodo sofinancirane iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželj (EKSRP), bo namenjenih vzpostavljanju nove in obnovi obstoječe rekreacijske infrastrukture ter bogatitvi turistične ponudbe na območju osmih občin LAS Prlekija. Skupna višina odobrenih sredstev znaša 376.179,62 EUR.

Več na spletni strani LAS Prlekija.

Delavnici za prijavitelje na 2. Javni poziv LAS Prlekija

Prleška razvojna agencija giz, vodilni partner LAS Prlekija, je organizirala dve delavnici za prijavitelje na 2. Javni poziv LAS Prlekija. Prva delavnica je bila izvedena v torek, 17. 1. 2017 v Gornji Radgoni in druga v sredo, 18. 1. 2017 na Moti pri Ljutomeru. Udeleženci obeh delavnic so se seznanili z osnovnimi informacijami javnega poziva ter dobili konkretne odgovore na vprašanja vezana na oddajo vloge na 2. javni poziv LAS Prlekija.

LAS PRLEKIJA

Sofinanciranje

Pametne vasi za jutri

Glamur - užitek ob reki