AKTUALNI PROJEKTI

Kaj nas uči Mura
Kolesarska veriga na podeželju
Živa dediščina
Incoming agencija
Blaženje podnebnih sprememb

Splošne razvojne naloge

V skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja – ZSRR-2 splošne (in druge) razvojne naloge na regionalni ravni, ki se opravljajo v javnem interesu, opravlja RRA vpisana v evidenco regionalnih razvojnih agencij pri MGRT.

Na podlagi odločb MGRT št. 3030-11/2013/178 z dne 26.2.2016 in odločbe MGRT št. 3030-11/2013/218 z dne 19.5.2017 so za opravljanje splošnih razvojnih nalog v Pomurski regiji v programskem obdobju 2014-2020 vpisane v evidenco RRA pri MGRT:

  • Razvojni center Murska Sobota, nosilna institucija z nazivom RRA,
  • Razvojna agencija Sinergija d.o.o.,
  • PORA, razvojna agencija G. Radgona,
  • Prleška razvojna agencija giz,
  • Zavod za turizem in razvoj Lendava.

V okviru RRA Pomurje je Prleška razvojna agencija prevzela opravljanje tistih splošnih razvojnih nalog v regiji, ki se nanašajo na občine Križevci, Ljutomer, Razkrižje in Veržej. Prleška razvojna agencija je poleg tega prevzela odgovornost za koordinacijo turistične dejavnosti na območju celotnega Pomurja. V okviru navedenih zadolžitev skrbi PRA giz za umeščanje interesov občin in drugih organizacij v izvedbene projekte na regijski ravni, financirane iz različnih strukturnih skladov EU.

LAS PRLEKIJA

Sofinanciranje

Pametne vasi za jutri

Glamur - užitek ob reki