AKTUALNI PROJEKTI

Kaj nas uči Mura
Kolesarska veriga na podeželju
Živa dediščina
Incoming agencija
Blaženje podnebnih sprememb

Splošne razvojne naloge

V skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja – ZSRR-2 splošne (in druge) razvojne naloge na regionalni ravni, ki se opravljajo v javnem interesu, opravlja RRA vpisana v evidenco regionalnih razvojnih agencij pri MGRT.

 

V okviru RRA Pomurje je Prleška razvojna agencija prevzela opravljanje tistih splošnih razvojnih nalog v regiji, ki se nanašajo na občine Križevci, Ljutomer, Razkrižje in Veržej. V okviru navedenih zadolžitev skrbi PRA giz za umeščanje interesov občin in drugih organizacij v izvedbene projekte na regijski ravni, financirane iz različnih strukturnih skladov EU.

LAS PRLEKIJA

Sofinanciranje

Pametne vasi za jutri

Glamur - užitek ob reki