AKTUALNI PROJEKTI

Kaj nas uči Mura
Kolesarska veriga na podeželju
Živa dediščina
Incoming agencija
Blaženje podnebnih sprememb

Svet regije

Svet Pomurske razvojne regije (krajše Svet regije) sestavljajo župani vseh 27 občin v Pomurju. Vodi ga tri-člansko Predsedstvo, ki ga sestavljajo predsednik in dva namestnika predsednika. Mandat predsednika traja 12 mesecev.

V letu 2021/2022 deluje predsedstvo SR v sestavi (potrjeno na 90. redni seji SR dne 14. 7. 2021):

  • predsednik: Stanko Ivanušič, župan Občine Razkrižje,
  • prvi namestnik: Jožef Škalič, župan Občine Kuzma,
  • drugi namestnik: Franc Horvat, župan Občine Tišina.

Predsednik sveta sklicuje in vodi seje, usmerja delo sveta ter ga predstavlja navzven. Funkcija predsedujočega se med župani izmenjuje letno, po načelu rotiranja. V primeru odsotnosti predsednika ga nadomešča prvi namestnik oz. drugi namestnik.

Organizacija in način dela ter naloge sveta so podrobneje opredeljene v poslovniku sveta.

 

Dokumenti:

 

Seznam članov Sveta Pomurske razvojne regije (.pdf)

 

Poslovnik dela Sveta Pomurske razvojne regije (.pdf)

LAS PRLEKIJA

Sofinanciranje

Pametne vasi za jutri

Glamur - užitek ob reki