AKTUALNI PROJEKTI

Gastronomska transferzala Prlekije (OKUSI PRLEKIJE)
Turistični zemljevid LAS Prlekija
Kolesarska veriga na podeželju
Kaj nas uči Mura
Živa dediščina
Blaženje podnebnih sprememb
Incoming agencija

Svet regije

Svet Pomurske razvojne regije (krajše Svet regije) sestavljajo župani vseh 27 občin v Pomurju. Vodi ga tri-člansko Predsedstvo, ki ga sestavljajo predsednik in dva namestnika predsednika. Mandat predsednika traja 12 mesecev.

Vodi ga tričlansko predsedstvo, ki ga sestavljajo predsednik in dva namestnika predsednika. Mandat predsednika traja 12 mesecev. Predsednik sveta sklicuje in vodi seje, usmerja delo sveta ter ga predstavlja navzven. V primeru odsotnosti predsednika ga nadomešča prvi oz. drugi namestnik.

V letu 2022/2023 deluje predsedstvo SR v sestavi (potrjeno na 95. redni seji SR dne 16. 6. 2022):

  • predsednik: Jožef Škalič, župan Občine Kuzma
  • prvi namestnik: Franc Horvat, župan Občine Tišina 
  • drugi namestnik: Andrej Vrzel, župan Občine Sv. Jurij ob Ščavnici
  • Predsednik sveta sklicuje in vodi seje, usmerja delo sveta ter ga predstavlja navzven. Funkcija predsedujočega se med župani izmenjuje letno, po načelu rotiranja. V primeru odsotnosti predsednika ga nadomešča prvi namestnik oz. drugi namestnik.

Organizacija in način dela ter naloge sveta so podrobneje opredeljene v poslovniku sveta.

 

Dokumenti:

 

Seznam članov Sveta Pomurske razvojne regije (PDF)

 

Poslovnik dela Sveta Pomurske razvojne regije (.pdf)

LAS PRLEKIJA

Sofinanciranje

Pametne vasi za jutri

Glamur - užitek ob reki