IZVEDENI PROJEKTI

Rokodelska akademija 2
Pet poštnih kočij
Biomura
Kolesarske in sprehajalne poti v Krajinskem parku Jeruzalem

Regijska razvojna mreža

Regijska razvojna mreža Pomurje trenutno vključuje 44 regijskih ustanov in je oblika pogodbenega povezovanja ključnih razvojnih ustanov za uresničevanje razvojnih prioritet pomurske regije. Nadgrajuje že vzpostavljene oblike sodelovanja med razvojnimi akterji v regiji, vodi pa jo Razvojni center Murska Sobota kot vodilna regionalna razvojna agencija.

Naloge regijske razvojne mreže so dajanje razvojnih pobud Razvojnemu svetu Pomurske regije, povezovanje pri pripravi in izvajanju regijskih projektov, medsebojno obveščanje vključenih institucij o programih in projektih v regiji, povezovanje razvojnih institucij v regiji in preko njenih meja, druge posvetovalne naloge s področja razvoja v regiji.

 

Naloge regijske razvojne mreže so:

  • dajanje razvojnih pobud razvojnemu svetu regije,
  • povezovanje pri pripravi in izvajanju regijskih projektov,
  • medsebojno obveščanje vključenih institucij o programih in projektih v regiji,
  • povezovanje razvojnih institucij v regiji in preko meja regije,
  • druge posvetovalne naloge s področja razvoja v regiji.

 

Dokumenti:

 

Seznam članov Regijske razvojne mreže Pomurje (.pdf)

Poslovnik dela regijske razvojne mreže (.pdf)

LAS PRLEKIJA

Sofinanciranje

Pametne vasi za jutri

Glamur - užitek ob reki