AKTUALNI PROJEKTI

Kaj nas uči Mura
Kolesarska veriga na podeželju
Živa dediščina
Incoming agencija
Blaženje podnebnih sprememb

Razvojni svet regije

Razvojni svet Pomurske regije je bil ustanovljen in konstituiran dne 21.9.2012. Sestavlja ga 31 članov, od tega 10 predstavnikov občin, 10 predstavnikov gospodarstva, 5 predstavnikov NVO, 5 predstavnikov območnih razvojnih partnerstev ter 1 predstavnik madžarske narodnostne manjšine.

V skladu z ZSRR-2 je Razvojni svet Pomurske regije organ usklajevanja razvojnih pobud in razvojnih interesov v regiji.

Naloge razvojnega sveta so:

 • vodenje in usmerjanje priprave RRP,
 • sprejem RRP,
 • na področju regionalnega razvoja sodelovanje z regijami drugih držav,
 • sklepanje dogovorov za razvoj regij,
 • sodelovanje v teritorialnem razvojnem dialogu,
 • spremljanje izvajanja RRP in dogovorov za razvoj regij,
 • opravljanje drugih nalog v skladu z zakonom.

Razvojni svet Pomurske regije ima 5 odborov:

 • Odbor za gospodarstvo,
 • Odbor za turizem,
 • Odbor za človeške vire,
 • Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo,
 • Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja.

Člani sveta so tudi člani posameznega odbora (9 članov). Odbore vodi RRA.

 

V teku je konstituiranje Razvojnega sveta Kohezijske regije Vzhodna Slovenija za obdobje 2021-2027.

 

Dokumenti: 

 

Seznam članov Razvojnega sveta Pomurske regije (.pdf) obdobje 2021-2027

 

Poslovnik dela Razvojnega sveta Pomurske regije (.pdf)

LAS PRLEKIJA

Sofinanciranje

Pametne vasi za jutri

Glamur - užitek ob reki