IZVEDENI PROJEKTI

Rokodelska akademija 2
Pet poštnih kočij
Biomura
Kolesarske in sprehajalne poti v Krajinskem parku Jeruzalem

Razvojni svet regije

Razvojni svet Pomurske regije je bil ustanovljen in konstituiran dne 21.9.2012. Sestavlja ga 31 članov, od tega 10 predstavnikov občin, 10 predstavnikov gospodarstva, 5 predstavnikov NVO, 5 predstavnikov območnih razvojnih partnerstev ter 1 predstavnik madžarske narodnostne manjšine.

V skladu z ZSRR-2 je Razvojni svet Pomurske regije organ usklajevanja razvojnih pobud in razvojnih interesov v regiji.

Naloge razvojnega sveta so:

 • vodenje in usmerjanje priprave RRP,
 • sprejem RRP,
 • na področju regionalnega razvoja sodelovanje z regijami drugih držav,
 • sklepanje dogovorov za razvoj regij,
 • sodelovanje v teritorialnem razvojnem dialogu,
 • spremljanje izvajanja RRP in dogovorov za razvoj regij,
 • opravljanje drugih nalog v skladu z zakonom.

Razvojni svet Pomurske regije ima 5 odborov:

 • Odbor za gospodarstvo,
 • Odbor za turizem,
 • Odbor za človeške vire,
 • Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo,
 • Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja.

Člani sveta so tudi člani posameznega odbora (9 članov). Odbore vodi RRA.

 

V teku je konstituiranje Razvojnega sveta Kohezijske regije Vzhodna Slovenija za obdobje 2021-2027.

 

Dokumenti: 

 

Seznam članov Razvojnega sveta Pomurske regije (.pdf) obdobje 2014-2020

 

Poslovnik dela Razvojnega sveta Pomurske regije (.pdf)

LAS PRLEKIJA

Sofinanciranje

Pametne vasi za jutri

Glamur - užitek ob reki