IZVEDENI PROJEKTI

Rokodelska akademija 2
Pet poštnih kočij
Biomura
Kolesarske in sprehajalne poti v Krajinskem parku Jeruzalem

Načrtovanje regionalnega razvoja - programsko obdobje 2021 - 2027

Temeljni strateški in programski dokument, ki opredeljuje glavne smernice in prednostne naloge razvoja regije, je regionalni razvojni program. V njegovo načrtovanje je vključen širok spekter regijskih deležnikov, od regijskih teles in najpomembnejših regijskih ustanov do civilne družbe, strokovne javnosti in zainteresiranih posameznikov – vse z namenom doseganja širšega družbenega dogovora o smeri nadaljnjega razvoja regije.

Priprava Regionalnega razvojnega programa 2021–2027 se je začela s sprejemom sklepa Razvojnega sveta Pomurske regije o pripravi RRP in programa priprave RRP konec meseca avgusta in z izvedbo Regijske razvojne konference 5. oktobra 2018 na Gradu na Goričkem ter nadaljevala s premišljevalnicami, delovnimi sestanki in srečanji z regijskimi deležniki, strokovnjaki in ostalimi zainteresiranimi v skupnem oblikovanju strategije razvoja regije v prihodnje.

Končni dokument - Regionalni razvoj program Pomurske regije za obdobje 2021-2027 - bo pripravljen in potrjen na regijskih organih do najkasneje junija 2022.

DOKUMENTI

Program priprave Regionalnega razvojnega programa 2021-2027 (.pdf)

Spremembe in dopolnitve Programa priprave Regionalnega razvojnega programa 2021-2027 (.pdf)

Sklep Razvojnega sveta Pomurske regije (.pdf)

 

Povezovanje v Kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija

Z namenom uspešnejšega, učinkovitejšega, predvsem pa celovitejšega načrtovanja in izvedbe kohezijske politike v novi finančni perspektivi so se regionalne razvojne agencije v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija povezale in začele aktivno pripravljati podlage za oblikovanje te politike za obdobje 2021–2027.

Strateška izhodišča razvoja kohezijske regije Vzhodna Slovenija (.pdf)

Razvojni svet Kohezijske regije Vzhodna Slovenija

Pomurje ima v Razvojnem svetu Kohezijske regije Vzhodna Slovenija 5 predstavnikov - 5 članov in 5 nadomestnih članov.

LAS PRLEKIJA

Sofinanciranje

Pametne vasi za jutri

Glamur - užitek ob reki