AKTUALNI PROJEKTI

Kaj nas uči Mura
Kolesarska veriga na podeželju
Živa dediščina
Incoming agencija
Blaženje podnebnih sprememb

Rokodelska akademija 2

1-DSC 0590

Naziv projekta: Rokodelska akademija 2

Program: Operativni program Čezmejno sodelovanje Slovenija - Madžarska 2007 – 2013

Trajanje: 15. 07. 2011 – 14. 07. 2014

Namen:

 • evalviranje in nadgradnja stanja in priložnosti na področju rokodelstva in domače obrti,
 • ohranjanje, revitalizacija in razvoj rokodelstva in domačih obrti za povečanje privlačnosti čezmejnega območja,
 • razvoj novih rokodelskih izdelkov na čezmejnem območju,
 • oblikovanje novih in nadgradnja obstoječih programov izobraževanj in usposabljanj na področju rokodelstva v obeh državah,
 • izvajanje programov izobraževanj in usposabljanj na področju rokodelstva v obeh državah za različne ciljne skupine,
 • vključevati rokodelske dejavnosti v aktivno preživljanje počitnic za različne ciljne skupine
 • strokovno povezovanje in sodelovanje partnerjev, rokodelcev, lokalnega okolja, izobraževalnih in kulturnih institucij ter strokovnjakov z obeh strani meje,
 • informiranje in obveščanje javnosti z obeh strani meje.


Posebni čezmejni cilji projekta:

 • krepitev in širitev partnerskih vezi ter izmenjava strokovnih izkušenj na čezmejnem območju,
 • izdelava mednarodnih aplikativnih študij o potrebah po ohranjanju, implementacijah in nadaljnjem razvoju rokodelstva v čezmejnem območju,
 • vzpostavitev osnovne infrastrukture kampa v Veržeju za aktivno preživljanje počitnic z rokodelci ter oprema promocijsko-informacijskih centrov pri partnerjih na čezmejnem področju,
 • aplikativna študija o rokodelskih sejmih na čezmejnem področju izdelava enotnega videza stojnice za promocijo rokodelstva,
 • izvedba posvetovalnih interdisciplinarnih srečanj za nadaljnji strokovni razvoj izobraževalnih vsebin in novih rokodelskih izdelkov, ter vključevanja rokodelske dejavnosti v aktivno preživljanje počitnic,
 • povezovanje rokodelcev, domačinov, izobraževalnih in kulturnih institucij, strokovnjakov s področja kulturne dediščine,
 • skupno razvijanje izobraževalnih vsebin za različne rokodelske poklice v obeh državah,
 • transparentnost nacionalnih poklicnih kvalifikacij na področju rokodelstva v obeh državah,
 • razvoj ponudbe izobraževalnih programov na področju rokodelstva,
 • izvajanje izobraževalnih programov za različne ciljne skupine,
 • analiza stanja, nabor danosti vključevanja rokodelstva v turistične ponudbe in primerjava s tujino,
 • pilotno izvajanje aktivnih počitniških programov, ki temeljijo na promociji rokodelske dediščine,
 • izmenjava slovenskih in madžarskih mojstrov ter udeležencev v programih (prenos medkulturnih izkušenj),
 • izvedba mednarodnega natečaja oblačilni videz informatorjev, kakor tudi izdelke po posameznih rokodelskih panogah ter nove idejne rešitve,
 • večjezična izvedba vseh promocijskih dejavnosti in večjezična izdaja promocijskih gradiv Rokodelske akademije 2.


Rezultati - vloga PRA v projektu:

Prleška razvojna agencija je v projektu prispevala svoje izkušnje na področju pospeševanja razvoja malega gospodarstva, turizma in podeželja ter čezmejnega sodelovanja.
PRA ima destletne izkušnje pri izvajanju projektov in je zagotavljala sodelovanje izkušenih kadrov. Partnerjem je nudila strokovno pomoč pri izvajanju projekta in sestavljanju poročil ter sama tekom projekta izvajala naslednje aktivnosti:

 • dopolnitev celostne podobe projekta in aplikacij,
 • izdelala vodnik in karto ponudnikov rokodelskih vsebin, zloženke in plakate, ki bodo služili promociji projekta,
 • posneli so krajši in daljši promocijski film ("En kovač konja kuje") ter
 • oblikovali nove turistične pakete, ki so vsebovali rokodelske dejavnosti. 


Projektni partnerji:

Slovenski partnerji:

 • Zavod Marianum Veržej – Center DUO
 • Pokrajinski muzej Murska Sobota
 • Javni zavod Krajinski park Goričko
 • Pomelaj, zadruga za razvoj podeželja, z.o.o.
 • Center RS za poklicno izobraževanje
 • Prleška razvojna agencija, giz

Madžarski partnerji:

 • Hegypásztor Kör
 • Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága - Savaria Múzeum (Direkcija muzejev Železne Županije - Savaria Múzeum)
 • Zala Megyei Népművészeti Egyesület (Društvo za ljudsko umetnost v Županiji Zala)


Celotna vrednost projekta: 1.032.125,85 EUR

Vrednost projektnih aktivnosti PRA: 103.050,60 EUR

Odobreni znesek ESRR (85%): 845.546,55 EUR


Informacije o projektu:
 www.rokodelska-akademija.si

1-DSC 0539

1-DSC 0586 

LAS PRLEKIJA

Sofinanciranje

Pametne vasi za jutri

Glamur - užitek ob reki