AKTUALNI PROJEKTI

Kaj nas uči Mura
Kolesarska veriga na podeželju
Živa dediščina
Incoming agencija
Blaženje podnebnih sprememb

Glamur - užitek ob reki

fb operacijo GLAMUR želimo povečati zavest o pomenu lokalne ponudbe in samooskrbe v obmejnem območju med Slovenijo in Avstrijo. Najboljše lokalne proizvajalce bomo povezali v skupnem nastopu na lokalnih trgih v okviru nove blagovne znamke UŽITEK OB REKI (GENUSS AM FLUSS) in jim pomagali izboljšati kvaliteto ponudbe. Po celotnem območju sodelujočih LAS bomo vzpostavili prodajne kotičke, organizirali dogodke in predstavili primere dobrih praks v obeh sosednjih državah. Pomemben del projekta bo namenjen osveščanju lokalnega prebivalstva in promociji izbranih lokalnih proizvodov.

 

Cilji
Z operacijo na območju treh Lokalnih akcijskih skupin LAS Prlekija, LAS Ovtar in LAS Verein zur Förderung Steirischen Vulkanlandes (Avstrija) skupaj z društvom Verein Genuss am Fluss im Steirischen Vulkanland (Avstrija) zasledujemo cilj vzpostavitve primernega okolja za prenos znanj in razvoj inovacij ter spodbujanje inovativnih razvojnih partnerstev.

 

Operacija GLAMUR pomembno prispeva k uresničevanju naslednjih specifičnih ciljev LAS Prlekija:

  • Spodbujanje in povezovanje lokalne ekonomije s poudarkom na turizmu
  • Oblikovanje novih storitev in produktov podpornega okolja za pospeševanje podjetništva
  • Povečanje ponudbe lokalnih proizvodov in storitev
  • Izboljšanje ponudbe in dostopnosti do kulture
  • Povečanje socialne vključenosti marginalnih skupin

Glavne aktivnosti in pričakovani rezultati
Aktivnosti operacije so najprej usmerjene v mreženje ponudnikov in vzpostavljanje novih prodajnih poti. Z operacijo želimo povečati zavest o pomenu lokalne ponudbe in samooskrbe na celotnem območju vseh treh LAS. Zavedamo se, da se bodo kmetje/proizvajalci odločali za povečano proizvodnjo kvalitetne domače hrane, če se bodo počutili dovolj varne, da bodo svoje pridelke in proizvode lahko tudi prodali, in to po ugodni ceni.

 

V okviru operacije bodo izvedene številne aktivnosti, s katerimi želimo izboljšati prepoznavnost in percepcijo lokalne ponudbe. Tako bomo po celotnem območju vzpostavili prodajne točke, organizirali dogodke in prikazovali primere dobrih praks. Številne aktivnosti so usmerjene tudi k promociji čezmejne blagovne znamke UŽITEK OB REKI.

 

Vir sofinanciranja
Operacija je odobrena v okviru 1. Javnega poziva podukrepa 19.3 – Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine (Program razvoja podeželja RS za obdobje 2014 - 2020). Višina odobrenih evropskih sredstev, dodeljena iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja – EKSRP, za LAS Prlekija znaša 80 tisoč EUR, delež LAS Prlekija v operaciji znaša 108 tisoč EUR, skupna vrednost celotne operacije pa znaša 463 tisoč EUR.

 

Povezave:
- Program razvoja podeželja - PRP: www.program-podezelja.si
- spletna stran Evropske komisije, namenjena Evropskemu kmetijskemu skladu za razvoj podeželja

- spletna stran LAS Prlekija: www.las-prlekija.com

 

PRP-LEADER-EU-SLO-barvni-h140

LAS PRLEKIJA

Sofinanciranje

Pametne vasi za jutri

Glamur - užitek ob reki