AKTUALNI PROJEKTI

Kaj nas uči Mura
Kolesarska veriga na podeželju
Živa dediščina
Incoming agencija
Blaženje podnebnih sprememb

Biomura

1-P1030476

Naziv projekta: Info center Biomura (BIOMURA)

Program: program LEADER - LAS Prlekija za leto 2011

Trajanje: 23.11.2011 - 31.12.2014

Namen: 

  • z delovanjem info centra Biomura, vzdrževanjem učne poti in zasnovo botaničnega vrta ter izdajanjem časopisa Biomura informirati ciljne skupine o pomenu biotske raznovrstnosti ob Muri
  • prispevati k boljši ozaveščenosti in spremembi odnosa do zavarovanih območij.
  • izboljšanje upravljanja s podeželskimi viri (urejenih 5 km učne poti)
  • varovanje naravnih resursov (zasnova botaničnega vrta z zavarovanimi in tipičnimi rastlinami iz območja Natura 2000 ob Muri)
  • vzdrževanje biotske pestrosti in vzdrževanju kulturne krajine (ekstenzivno upravljanje, košnja in vzdrževanje najmanj 1 ha mokriščnih travnikov)

Rezultati:

  • Povečanje števila obiskovalcev učne poti in info centra Biomura
  • ohranitev več ha ekstenzivnih mokriščnih travnikov
  • Povečanje števila prejemnikov časopisa Biomura na 10.000 in s tem boljša informiranost in ozaveščenost prebivalcev o pomenu zavarovanih območij

Celotna vrednost projekta: 55.095,56 EUR

Sredstva LEADER (85%): 44.154,92 EUR

Publikacije:

pdfŽivalski svet ob reki Muri
pdfRastlinski svet ob reki Muri
pdfLjudje ob reki Muri
pdfBotanični vrt Biomura

 

1-P1030480

1-DSC 0047

LAS PRLEKIJA

Sofinanciranje

Pametne vasi za jutri

Glamur - užitek ob reki