AKTUALNI PROJEKTI

Kaj nas uči Mura
Kolesarska veriga na podeželju
Živa dediščina
Incoming agencija
Blaženje podnebnih sprememb

Svet regije

Svet Pomurske razvojne regije (krajše Svet regije) sestavljajo župani vseh 27 občin v Pomurju. Vodi ga tri-člansko Predsedstvo, ki ga sestavljajo predsednik in dva namestnika predsednika. Mandat predsednika traja 12 mesecev.

Vodi ga tričlansko predsedstvo, ki ga sestavljajo predsednik in dva namestnika predsednika. Mandat predsednika traja 12 mesecev. Predsednik sveta sklicuje in vodi seje, usmerja delo sveta ter ga predstavlja navzven. V primeru odsotnosti predsednika ga nadomešča prvi oz. drugi namestnik.

V letu 2022/2023 deluje predsedstvo SR v sestavi (potrjeno na 95. redni seji SR dne 16. 6. 2022):

  • predsednik: Jožef Škalič, župan Občine Kuzma
  • prvi namestnik: Franc Horvat, župan Občine Tišina 
  • drugi namestnik: Andrej Vrzel, župan Občine Sv. Jurij ob Ščavnici
  • Predsednik sveta sklicuje in vodi seje, usmerja delo sveta ter ga predstavlja navzven. Funkcija predsedujočega se med župani izmenjuje letno, po načelu rotiranja. V primeru odsotnosti predsednika ga nadomešča prvi namestnik oz. drugi namestnik.

Organizacija in način dela ter naloge sveta so podrobneje opredeljene v poslovniku sveta.

 

Dokumenti:

 

Seznam članov Sveta Pomurske razvojne regije (PDF)

 

Poslovnik dela Sveta Pomurske razvojne regije (.pdf)

Območje

Območje LAS Prlekija šteje 38.113 prebivalcev in se razprostira na 388,7 km² površine. V LAS Prlekija je združenih 8 občin (Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej), ki se umeščajo v dve Upravni enoti (Gornja Radgona in Ljutomer).


Prlekija je kulturno, jezikovno, zgodovinsko in gospodarsko zaokroženo in homogeno območje severovzhodne Slovenije, panonska pokrajina med Muro in Dravo. Obsega Apaško in Mursko polje, vinorodne Ljutomersko – Ormoške in Radgonsko - Kapelske gorice, Ščavniško dolino, osrednje Slovenske gorice med Pesnico in Ščavnico ter Ptujsko - Ormoško polje.

 

Preglednica: Število naselij, površina, število prebivalcev in gostota poselitve po občinah

Občina

Površina (km²)

Št. prebivalcev

Št. naselij

Apače

53,5

3.636

21

Gornja Radgona

74,6

8.689

30

Križevci

46,2

3.553

16

Ljutomer

107,2

12.018

44

Radenci

34,1

5.248

22

Razkrižje

9,8

1.363

6

Sveti Jurij ob Ščavnici

51,3

2.975

27

Veržej

12,00

1.313

3

Skupaj

388,7

38,113

169

 

Vir: SURS – Statistične informacije, št. 52/2008


Več informacij v: Lokalna razvojna strategija LAS Prlekija

Veržej

OSNOVNI PODATKI

Občina Veržej
Ulica bratstva in enotnosti 8
9241 Veržej
T: (02) 58 44 480
F: (02) 58 44 488
E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
S: www.verzej.si

Župan: Slavko Petovar

Občinsko glasilo: Fünkešnica

Naselja (3): Banovci, Bunčani, Veržej

Št. prebivalcev (2002): 1.313

Površina: 12,0 km2

Seznam enot nepremične kulturne dediščine

 

FOTOGALERIJA

 

 

 

 

LAS PRLEKIJA

Sofinanciranje

Pametne vasi za jutri

Glamur - užitek ob reki