AKTUALNI PROJEKTI

Kaj nas uči Mura
Kolesarska veriga na podeželju
Živa dediščina
Incoming agencija
Blaženje podnebnih sprememb

Svet regije Pomurje

V letu 2022 se je Svet regije Pomurje, ki ga sestavljajo vsi župani/županje pomurskih občin, sestal v februarju. Med glavnimi poudarki 93. seje SR so izpostavljene potrebe po spremembah zakonodaje v zvezi s poplavno varnostjo, spremembe definicije obmejnih problemskih območij in nujno povečanje obsega sredstev za regionalni razvoj, financiran skozi tri ključne ukrepe: dogovor za razvoj regij, celostne teritorialne naložbe in program razvoja podeželja LEADER/CLLD. Zaskrbljujoče je krčenje sredstev na vseh treh ukrepih v primerjavi s predhodnim programskim obdobjem.

LAS PRLEKIJA

Sofinanciranje

Pametne vasi za jutri

Glamur - užitek ob reki