PRLEŠKA RAZVOJNA AGENCIJA, giz

Prešernova 2, 9240 Ljutomer, T: 02 585 13 40, info@prlekija.com

AKTUALNI PROJEKTI

Rokodelska akademija 2
Pet poštnih kočij
Biomura
Kolesarske in sprehajalne poti v Krajinskem parku Jeruzalem

Namen javnega razpisa je spodbuditi zagon novoustanovljenih podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo. S podporo se izboljša poslovanje in realizacija razvojnih potencialov z namenom zniževanja stopnje umrljivosti v začetnem obdobju poslovanja ter izboljša lastna konkurenčnost na domačih oz. tujih trgih. Zasledujeta se razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjetme in ustvarjanje novih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.

Rok prijave: do 23. 08.2016

Povezava na razpis

final conference 5pk-foto arhiv pra 6V četrtek, 26. 3., je v Nagykanizsi potekala končna konferenca projekta »5 poštnih kočij«, ki smo se je udeležili projektni partnerji, turistični ponudniki čezmejnega območja in lokalni mediji. V svojem uvodnem govoru je predstavnik vodilnega partnerja, župan Samouprave naselja Nagyrécse, Laskai Béla, poudaril najpomembnejše dosežke skupnega čezmejnega sodelovanja, ki so rezultat strokovnega dela vseh partnerjev, z večletnimi izkušnjami v projektnem managementu in turizmu ...

Preberite več: Končna konferenca projekta »5 poštnih kočij«

LAS PRLEKIJA

Prijava na praNovice