AKTUALNI PROJEKTI

Kaj nas uči Mura
Kolesarska veriga na podeželju
Živa dediščina
Incoming agencija
Blaženje podnebnih sprememb

Konstituiranje odborov RSR

Na 2. seji Razvojnega sveta Pomurske regije so se konstituirala delovna telesa za obdobje 2021–2027. Nastale so podlage za delovanje petih odborov (za pametno, privlačno, socialno, zeleno in povezano regijo). V vsak odbor je bilo imenovanih 9 članov, ki bodo v marcu pričeli z aktivnim delom na področju potrjevanja Regionalnega razvojnega programa za obdobje 2021-2027. Prleška razvojna agencija vodi Odbor za zeleno regijo. Več

Svet regije Pomurje

V letu 2022 se je Svet regije Pomurje, ki ga sestavljajo vsi župani/županje pomurskih občin, sestal v februarju. Med glavnimi poudarki 93. seje SR so izpostavljene potrebe po spremembah zakonodaje v zvezi s poplavno varnostjo, spremembe definicije obmejnih problemskih območij in nujno povečanje obsega sredstev za regionalni razvoj, financiran skozi tri ključne ukrepe: dogovor za razvoj regij, celostne teritorialne naložbe in program razvoja podeželja LEADER/CLLD. Zaskrbljujoče je krčenje sredstev na vseh treh ukrepih v primerjavi s predhodnim programskim obdobjem.

Objavljen javni razpis za sofinanciranje raziskovalno razvojnih projektov

V Uradnem listu je objavljen javni razpis Spodbude za raziskovalno razvojne projekte, ki se izvaja v okviru Načrta za okrevanje in odpornost. 45 milijonov evrov sredstev bo tako namenjenih za raziskovalno razvojne projekte konzorcijev podjetij na področju prehoda na krožno gospodarstvo. Roka za oddajo vlog sta dva, in sicer 17. 5. letos ter 3. 4. prihodnje leto. Več

8. javni poziv LAS Prlekija

Na 8. javni poziv LAS Prlekija za sofinanciranje projektov iz Evropskega regionalnega sklada je prispelo 17 vlog. Ocenjevalna komisija v sodelovanju z vodilnim partnerjem (Prleško razvojno agencijo) pregleduje administrativno ustreznost vlog. Ocenjevanje kvalitete administrativno ustreznih vlog sledi v januarju in v februarju odločanje o izboru najkvalitetnejših projektov. Prijave kažejo na to, da bomo lahko razdelili vsa razpisana sredstva v višini 495.582,42 evrov.

 

LAS PRLEKIJA

Sofinanciranje

Pametne vasi za jutri

Glamur - užitek ob reki